Waterplan 2012 - 2016

De gemeenten Langedijk en Harenkarspel en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier hebben gezamenlijk een Waterplan opgesteld voor de periode 2012-2016. Dit concept-plan heeft ter inzage gelegen. Langedijk Waterrijk heeft op 24 januari 2012 op dit plan gereageerd met een zienswijze. Ook is de zienswijze met een toelichtende brief aan de fracties van de politieke partijen in de gemeenteraad gestuurd. Op 14 februari is de zienswijze nog door het bestuur mondeling toegelicht in het Forum van de gemeenteraad. De kernpunten van onze zienswijze hebben betrekking op onze zorg over de bevaarbaarheid (dichtslibben en dichtgroeien van de vaarwegen) en de doorvaarbaarheid (het herstellen van voormalige vaarverbindingen en de aanleg van nieuwe vaarverbindingen). Op de website van de gemeente kunt u het Waterplan inzien. Onze reacties vindt u hierbij.

Zienswijze over Waterplan 24-01-2012.pdf
Adobe Acrobat document 150.8 KB
brief aan de fracties over het Waterplan
Adobe Acrobat document 3.0 MB