Herinrichting Veilingterrein Noord-Scharwoude

Op 14 februari en 13 maart 2012 is in het Forum van de gemeenteraad het stedenbouwkundig plan van de Herinrichting van het Veilingterrein in Noord-Scharwoude behandeld. Langedijk Waterrijk heeft al op 29 april 2011 een reactie op dit plan naar de gemeente gestuurd. Deze reactie heeft met name betrekking op het opheffen van de knelpunten in de aansluitende vaarwegen. Door het bestuur is deze reactie mondeling toegelicht in het Forum van 14 februari. Wethouder de heer Beers heeft aan het Forum toegezegd, dat de gemeente voor het Inrichtingsplan kostenramingen zal opstellen van de aanleg van een vaarduiker onder de Juliana van Stolbergstraat, zoals wij hebben aangegeven in onze brief van 14 februari 2012.  Onze reacties naar de gemeente en naar de fracties in het Forum kunt u  hierbij vinden.

Brief aan de gemeente Langedijk over de herinrichting van het Veilingterrein Noord-Scharwoude
brief aan gemL over Herinrichting Veling
Adobe Acrobat document 3.0 MB