Van het Bestuur

In de doelstellingen van de stichting Langedijk Waterrijk staat o.a. dat Langedijk Waterrijk zich inzet voor de doorvaarbaarheid van de oorspronkelijke Langedijker vaarwegen door deze vaarwegen met elkaar te verbinden of opnieuw op te waarderen. Bovendien probeert Langedijk Waterrijk de laatste restanten van "het Rijk der Duizend Eilanden" te behouden.

 

Om de doelstellingen te bereiken geeft het bestuur van Langedijk Waterrijk gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente Langedijk, aan het waterschap of aan de provincie over alle onderwerpen die op welke wijze dan ook betrekking hebben op deze punten. Ook worden de gemeenteraadsfracties geïnformeerd, worden forum- en raadsvergaderingen bijgewoond en wordt gebruik gemaakt van de verschillende inspraakprocedures.

 

Verontruste reactie van de FVEN op concept Erfgoedwet

De FVEN heeft verontrust gereageerd op de nieuwe Erfgoedwet waarin het varend erfgoed geheel niet genoemd wordt.  Lees hier alles -->