De schouwcommissie aan 't werk

(nou ja; aan 't werk.....?)